VÁROSI KÖRNYEZETI NEVELÉSI KÖZPONT

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését 2003. május 8-án megtárgyalta, és a Városi Pedagógiai Intézetben a Városi Környezeti Nevelési Központot létrehozta.

Kiemelt feladatként jelölte meg a város nevelési-oktatási intézményeiben folyó környezeti nevelési munka segítését, koordinálását
Kialakítottunk egy oktatótermet, ahol lehetőség nyílik megbeszélések, előadások, továbbképzések megtartására, illetve a terepen végzett munka kiértékelésére is.
Különböző eszközök és vegyszerek is rendelkezésünkre állnak a Környezeti Nevelési Központban folyó munkához.
Pedagógiai szakkönyvtárunkban környezeti nevelési külön gyűjteményünk van, mely a kollégák és a diákok rendelkezésére áll.

 

Tevékenységeink:

listajel Szemléletformálás
listajel városi szintű versenyek szervezése, lebonyolítása
listajel rajzpályázat hirdetése a természethez és a környezethez kapcsolódva
listajel előadások, kirándulások, terepgyakorlatok, tanösvényi túrák szervezése diákoknak és pedagógusoknak
listajel védett természeti, kulturális, történelmi értékek felkeresése
listajel megemlékezés a jeles napokról
listajel kiállítások szervezése, látogatása
listajel a környezeti neveléssel foglalkozó városi munkaközösségek működtetése
listajel környezetvédelemmel foglalkozó cégek, intézmények, vállalkozások látogatása

 

listajel Képzés, tapasztalatcsere
listajel szakmai továbbképzések szervezése, melynek célja az ismeretbővítés, módszerbővítés
listajel szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése
listajel fórumok szervezése, látogatása
listajel pályázatírás

 

listajel Szaktanácsadás
listajel környezeti nevelési programok, modellek kialakítása
listajel tantervi beépítés segítése
listajel taneszköz választás segítése
listajel információ biztosítása

 

listajel Kapcsolatépítés, együttműködés
listajel felsőoktatási intézmények oktatóival
listajel civil szervezetekkel
listajel a Diákönkormányzat Környezetvédelmi Bizottságával
listajel oktatóközpontokkal
listajel erdei iskolákkal
listajel Oktatási Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
listajel vállalkozásokkal
listajel nemzetközi kapcsolatok

 

listajel Tájékoztatás
listajel szórólapok
listajel oktatóanyagok
listajel szakmai segédanyagok
listajel kiadványok

 

listajel Oktatóközpont
listajel folyamatos fejlesztés – eszközök, vegyszerek beszerzése
listajel működtetés

 

 

Az oktatóközpont helye:

Selyemréti Általános és Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Iskola

3527 Miskolc, Éder György u. 1.

Kérdéseiket, ötleteiket, szakmai igényeiket várjuk!

Klemmné Lőrincz Ildikó
környezetvédelmi szakértő

3525 Miskolc, Patak u. 1.
tel/fax: 46/347-646
e-mail: vpi.miskolc1@chello.hu