A kémiai elemek periódusos rendszere  
     
  Az elemek periódusos rendszerét Dmitrij Ivanovics Mengyelejev orosz kémikus állította össze 1869-ben azon felismerés alapján, hogy az elemek tulajdonságai a rendszámuk szerint periodikusan váltakoznak. Tőle függetlenül nem sokkal később J.L. Meyer német tudós is leírta a rendszert. Mengyelejev a táblázat rendszere alapján megjósolta újabb tíz elem létezését, és feltételezett tulajdonságaikat is leírta. Mengyelejev táblázata még természetesen nem úgy nézett ki, mint az alábbi.
A táblázat celláiban rendre az elem rendszáma, vegyjele, relatív atomtömege, végül magyar neve olvasható.
   
  I A
alkálifémek
 
Szövegdoboz: fémes elemek
Szövegdoboz: nemfémes elemek
Szövegdoboz: félfémes elemek
Szövegdoboz: nemesgázok
  VIII A
nemes-
gázok
 
1 1
H
1,008
hidrogén
II A
alkáli-
földfémek
    III A
földfémek
IV A
széncsoport
V A
nitrogén-
csoport
VI A
oxigén-
csoport
VII A
halogén-
csoport
2
He
4
hélium
 
2 3
Li
6,94
lítium
4
Be
9,012
berillium
    5
B
10,8
bór
6
C
12,01
szén
7
N
14,01
nitrogén
8
O
16,08
oxigén
9
F
19,0
fluor
10
Ne
20,2
neon
 
3 11
Na
23,0
nátrium
12
Mg
24,3
magnézium
III B IV B V B VI B VII B
 
VIII B   I B II B 13
Al
26,97
alumínium
14
Si
28,1
szilícium
15
P
30,97
foszfor
16
S
32,1
kén
17
Cl
35,5
klór
18
Ar
39,9
argon
 
4 19
K
39,1
kálium
20
Ca
40,1
kalcium
21
Sc
45,0
szkandium
22
Ti
47,9
titán
23
V
50,9
vanádium
24
Cr
52,0
króm
25
Mn
54,94
mangán
26
Fe
55,9
vas
27
Co
58,93
kobalt
28
Ni
58,7
nikkel
29
Cu
63,5
réz
30
Zn
65,4
cink
31
Ga
67,9
gallium
32
Ge
72,6
germánium
33
As
74,92
arzén
34
Se
79,0
szelén
35
Br
79,9
bróm
36
Kr
83,8
kripton
 
5 37
Rb
85,5
rubidium
38
Sr
87,6
stroncium
39
Y
88,91
ittrium
40
Zr
91,2
cirkónium
41
Nb
92,9
nióbium
42
Mo
95,9
molibdén
43
Tc
98,0
technécium
44
Ru
101,1
ruténium
45
Rh
102,9
ródium
46
Pd
106,4
palládium
47
Ag
107,9
ezüst
48
Cd
112,4
kadmium
49
In
114,8
indium
50
Sn
118,7
ón
51
Sb
121,8
antimon
52
Te
127,6
tellúr
53
I
126,9
jód
54
Xe
131,3
xenon
 
6 55
Cs
132,9
cézium
56
Ba
137,3
bárium
lantanoidák 72
Hf
178,5
hafnium
73
Ta
181,0
tantál
74
W
183,9
volfrám
75
Re
186,2
rénium
76
Os
190,2
ozmium
77
Ir
192,2
iridium
78
Pt
195,1
platina
79
Au
197,0
arany
80
Hg
200,6
higany
81
Tl
204,4
tallium
82
Pb
207,2
ólom
83
Bi
208,98
bizmut
84
Po
210
polónium
85
At
210
asztácium
86
Rn
222
radon
 
7 87
Fr
223
francium
88
Ra
226
rádium
aktinoidák 104
Rf
262
ruthefordium
105
Db
263
dubnium
106
Sg
266
seaborgium
107
Bh
266
bohrium
108
Hs
268
hassium
109
Mt
268
meitnerium
   
     
    lantanoidák 57
La
138,91
lantán
58
Ce
140,1
cérium
59
Pr
140,9
prazeodímium
60
Nd
144,2
neodímium
61
Pm
147
prométium
62
Sm
150,4
szamárium
63
Eu
152,0
európium
64
Gd
157,3
gadolínium
65
Tb
158,9
terbium
66
Dy
162,5
diszprózium
67
Ho
164,93
holmium
68
Er
167,3
erbium
69
Tm
168,9
túlium
70
Yb
173,0
itterbium
71
Lu
175,0
lutécium
   
    aktinoidák 89
Ac
227
aktínium
90
Th
232
tórium
91
Pa
231
protaktínium
92
U
238,1
urán
93
Np
237
neptúnium
94
Pu
242
plutónium
95
Am
243
amerícium
96
Cm
244
kürium
97
Bk
247
berkélium
98
Cf
249
kalifornium
99
Es
254
einsteinium
100
Fm
253
fermium
101
Md
256
mendelévium
102
No
254
nobélium
103
Lr
260
laurencium
   
 
  [Az oldal elejére]