Szolgáltatásaink:

- Szolgáltatásként az Ózon Kft. vállalja komplett szennyvíztisztító telepek,
szennyvízkezelõ létesítmények bérüzemeltetését.

Referencia:
Szajol, MOL bázistelep szennyvíztisztító telep


- Üzemanyagtöltõállomások iszapfogóinak és szénhidrogén-leválasztóinak
rendszeres tisztítását, a bennük lévõ szennyvíz és iszap helyszíni kezelését,
valamint az iszap elszállítását szolgáltatási szerzõdés keretében

Referencia:
D-K Magyarországi MOL üzemanyagtöltõ állomások


- Az Ózon Kft. vállalkozik továbbá mobil vegyszeres szennyvíztisztító berendezéssel
ipari üzemek (húsipar, tejipar, gépipar, galván üzem, stb.) szennyvizének helyszíni
elõkezelésére, úgy, hogy az elõkezelt szennyvíz közcsatornába engedhetõ, a
keletkezett iszap elszállításra kerül.

Referencia:
Várpalota, MOL Rt. veszélyes hulladék kezelés
Békéscsaba, MÁV Rt. olajfogók tisztítása


- Mobil (TREDEX rendszerû) vegyszeres szennyvíz elõkezelõ berendezést bérbe ad, a berendezés kezelésére a leendõ kezelõket megfelelõen kioktatja.

Referencia:
Örkény, HASIT Hungária Kft. ipari szennyvízkezelésére
Szajol, MOL bázistelep szennyvíztisztító telepre


- Az Ózon Kft. megbízás alapján vállalja szennyvíztisztító rendszerek próbaüzemének
irányítását.


Referencia:
Mezõcsáti szennyvíztisztító telep