Általános cégismertetõ

 

Az Ózon Kft. 1990-ben alakult százszázalékos magántulajdonú társaságként, elsõdlegesen mérnökirodai feladatok ellátására.

A Kft. gazdálkodását fennállásától kezdve napjainkig stabil és eredményes muködés jellemzi, az átlagos állományi létszám 10-12 fõ.

A cég mûködése alatt napjainkra konkrétan körvonalazódtak a tevékenységi területek, amelyek az alábbiakban kerültek összefoglalásra:

- Az Ózon Kft. alapvetõen víz- és szennyvíztisztító rendszerek (kommunális-ipari), folyékony veszélyes hulladékkezelõ telepek tervezésével, igény szerinti megvalósításával, valamint a tisztítóberendezés nélküli ipari üzemekben keletkezõ gyûjtött (betározott) olajos, zsíros emulziók, galván és festékes stb. szennyvizek szolgáltatás keretében történõ tisztításával foglalkozik.

- A Kft. saját fejlesztésû, szabadalmakkal védett vegyszeres és biológiai ( TREDEX, UNIR ) tisztítási eljárásokkal rendelkezik, amelyeket új, vagy rekonstrukciós feladatokban fovállalkozóként valósít meg.

- A Kft. szakembereinek felkészültségét, többéves szakmai tapasztalatát számos, a tervezésükben, illetve irányításukkal és vállalkozásukban megvalósult mû bizonyítja. A komplex vállalkozásokon belül az elõkészítést, a technológiai és rendszertervezést, a lebonyolítást stb. az Ózon Kft. saját mérnökirodai tevékenységében végzi, a teljes körû megvalósításban kipróbált állandó Partnereit veszi igénybe, mint generál, vagy alvállalkozókat.

- A Kft. készsége az engedélyezési és kiviteli tervek készítésén túlmenõen kiterjed a megvalósíthatósági tanulmányokra, költséghaszon elemzésekre, környezeti hatásvizsgálatokra, stb. alapozott tanácsadási (consulting ) tevékenységre is,amelyek a beruházási döntéseket segítik elõ.

- A Kft. saját és általa megépített rendszereit illetõen vállalkozik bérüzemeltetõi szolgáltatásra, ill. a tulajdonában lévõ mobil berendezésekkel eseti bértisztításra.