Hogy Ön se maradjon le...

Ötlet

Pályázat

Megvalósítás

Követés

I. Operatív programok:

 

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv által meghatározott célokat az operatív programok valósítják meg:

1. Gazdaságfejlesztés prioritás:   

       Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)

2. Közlekedésfejlesztés prioritás:  

       Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

3. Társadalmi megújulás prioritás:  

       Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP)

       Társadalmi infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

4. Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás:

       Környezet és energia Operatív Program (KEOP)

5. Területfejlesztés prioritás:          

       Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

       Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

       Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

       Észak-magyarországi Operatív Program (EMOP)

       Észak-alföldi Operatív Program (EAOP)

       Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

       Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

6. Államreform prioritás:

       Államreform Operatív Program (ÁROP)

       Elektronikus közigazgatás Operatív Program (EKOP)

 

II. Megjelent EU pályázatok és kiemelt projektek:

 

Gazdaságfejlesztés operatív program (GOP):

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-2007-1.1.1)

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztés, megerősítése (GOP-2007-1.1.2) (Lejárt!)

Innovációs és technológiai parkok támogatása (GOP-2007-1.2.2)

Vállalati innováció támogatása (GOP-2007-2007-1.3.1) (Lejárt!)

Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2007-2.1.1/A) (Lejárt!)

Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A)

Komplex vállalati technológia fejlesztés kis– és középvállalkozások számára (GOP-2007-2.1.1/B) (Lejárt!)

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-,  kis– és középvállalkozások számára (GOP-2008-2.1.1/B)

Komplex vállalati technológia fejlesztés (GOP-2007-2.1.1/C) (Lejárt!)

Komplex vállalati technológia fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2008-2.1.1/C)

Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis– és középvállalkozások számára (GOP-2007-2.1.2/B) (Lejárt!)

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben mikro-, kis– és középvállalkozások számára (GOP-2008-2.1.2/B)

Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2007-2.1.2/C) (Lejárt!)

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (GOP-2008-2.1.2/C)

Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére (GOP-2007-2.1.2/D) (Lejárt!)

Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése (GOP-2007-2.1.3) (Lejárt!)

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása (GOP-2007-2.2.1) (Lejárt!)

Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése (GOP-2007-2.2.2) (Lejárt!)

E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása (GOP-2007-2.2.3) (Lejárt!)

Hálózati infrastruktúra létrehozása (GOP-2007-3.1.1) (Lejárt!)

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (GOP-2007-3.2.1)

Mikrohitel programok (GOP-2007-4.1)

Portfóliógarancia program (GOP-2007-4.2)

 

Közlekedés operatív program (KÖZOP):

Az ország  és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-1.1.1)

Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása prioritáson belül a Vasúthálózat fejlesztése konstrukcióra (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-2.1)

Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása prioritáson belül a Projekt előkészítés konstrukcióra (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-2.3)

A térségi elérhetőség javítása kivitelezési konstrukció (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-3.1.1)

A térségi elérhetőség javítása előkészítési konstrukció (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-3.3.1)

A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztése projekt előkészítés konstrukcióra (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2008-4.2)

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül - A budapesti 4 - es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-5.1)

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül - A városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése konstrukcióra (Kiemelt projekt) (KÖZOP-2007-5.2)

 

Környezet és energia operatív program (KEOP):

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP-1.1.1)

Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (KEOP-1.2.0)

Ivóvízminőség javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (KEOP-1.3.0.)

Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések (KEOP-2.1.1)

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések (KEOP-2.1.2)

Komplex vízvédelmi beruházások (KEOP-2.2.1)

Ivóvízbázis-védelem konstrukció  - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (KEOP-2.2.3.A)

Ivóvízbázis-védelem konstrukció  - Távoli vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése (KEOP-2.2.3.C)

„A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (KEOP-2.3.0.)

Szennyezet területek kármentesítési feladatainak elvégzése (KEOP-2.4.0)

Vízgazdálkodási tervezés konstrukció  - Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0.A)

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Élő– és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós meghívásos konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (KEOP-3.1.1.)

Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése kétfordulós pályázatos konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (KEOP-3.1.2.)

Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása (KEOP-3.1.3.)

Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése (KEOP-3.3.0)

Hő– és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása KEOP-4.1.)

Energetikai hatékonyság fokozása (KEOP-5.1.)

Harmadik feles finanszírozás (KEOP-5.2.)

Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (KEOP-6.3.0.)

 

Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP):

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése (Kiemelt projekt) (TÁMOP-1.1.1/08/1)

Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (Kiemelt projekt) (TÁMOP-1.1.2)

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulék kedvezmények (Kiemelt projekt) (TÁMOP-1.2.1) (Lejárt!)

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként (Kiemelt projekt) (TÁMOP-1.3.1/07/1)

Alternatív munkaerő-piaci programok (TÁMOP-1.4.1) (Lejárt!)

Az alternatív munkaerő-piaci projektek szakmai támogatása (Kiemelt projekt) (TÁMOP-1.4.1/07/2)

Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat (Kiemelt projekt) (TÁMOP-1.4.2/07/1)

Lépj egyet előre II. (Kiemelt projekt) (TÁMOP-2.1.1)

Munkahelyi képzések támogatása mikró– és kisvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.3) (Lejárt!)

Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.5) (Lejárt!)

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (Kiemelt projekt) (TÁMOP-2.2.2/08/1)

A „TISZK rendszer továbbfejlesztés a Közép-Magyarországi Régióban” (TÁMOP-2.2.3)

A „TISZK rendszer továbbfejlesztés NEM a Közép-Magyarországi Régióban” (TÁMOP-2.2.3)

Új pálya (Kiemelt projekt) (TÁMOP-2.3.1)

Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására (TÁMOP-2.5.1/07/1)

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését és esélyegyenlőségét megalapozó szakmai fejlesztések és szolgáltatások támogatása (Kiemelt projekt) (TÁMOP-3.3.1)

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése (Kiemelt projekt) (TÁMOP-5.2.1/07/1)

A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása (Kiemelt projekt) (TÁMOP-5.3.2)

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása (Kiemelt projekt) (TÁMOP-5.4.5)

 

Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP)

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1)

AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása (TIOP 1.2.1)

A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása (TIOP-1.3.1)

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése (TIOP-2.1.2)

Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3)

A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására (TIOP-2.2.2)

Infrastruktúra-fejlesztés támogatására az egészségpólusokban (TIOP-2.2.7)

Mentésirányítási rendszer fejlesztése (Kiemelt projekt) (TIOP-2.3.4)

TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (TIOP-3.1.1)

A közszolgáltatásokhoz  való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése (TIOP-3.3.1)

 

Elektronikus közigazgatás operatív program (EKOP):

A cégbírósági rendszerek korszerűsítése (Kiemelt projekt) (EKOP-1.1.1)

Jogügyletek biztonsága (Kiemelt projekt) (EKOP-1.1.2)

Központi Gazdálkodási Rendszer kiépítése (Kiemelt projekt) (EKOP-1.2.1)

Egyablakos vámügyintézés megteremtése (Kiemelt projekt) (EKOP-1.2.2)

Biztonságos elektronikus összeköttetés kiépítése (Kiemelt projekt) (EKOP-1.2.3)

Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében (EKOP-2.A.1)

Elektronikus fizetés megvalósítása (Kiemelt projekt) (EKOP-2.1.1)

Központi rendszer bővítése és szolgáltatás-fejlesztése (Kiemelt projekt) (EKOP-2.1.2)

 

Államreform operatív program (ÁROP):

Előkészítési tevékenységek támogatása a folyamatok felülvizsgálata és szervezetfejlesztés érdekében (ÁROP-1.A.1)

Dereguláció és eljárások egyszerűsítése (Kiemelt projekt) (ÁROP-1.1.3)

Műszaki jogszabályok egyszerűsítése, szabványok megismertetése (Kiemelt projekt) (ÁROP-1.1.4)

Az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése (ÁROP-1.2.1-002)

Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (Kiemelt projekt) (ÁROP-1.2.2)

Teljesítményértékelési képzések (Kiemelt projekt) (ÁROP-2.2.2)

Uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása (Kiemelt projekt) (ÁROP-2.2.3)

Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés (Kiemelt projekt) (ÁROP-2.2.4)

 

Dél-alföldi operatív program (DAOP):

 Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése (DAOP-2007-1.1.1)

A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése (Kiemelt projekt) (DAOP-2007-1.1.1/B)

"Dél-Alföld Spa" , egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására (DAOP-2007-2.1.1/A)

Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására (DAOP-2007-2.1.1/B.C.D.E.F)

Versenyképes turisztikai termék– és attrakciófejlesztés (Kiemelt projekt) (DAOP-2007-2.1.1/G)

Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése (DAOP-2.1.2.A)

Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása (Kiemelt projekt) (DAOP-3.1.1/A)

Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése (DAOP-2007-3.1.1/B) (Lejárt!)

Kerékpárút hálózat fejlesztése (DAOP-2007-3.1.2) (Lejárt!)

Közösségi közlekedés fejlesztése (DAOP-3.2.1)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (DAOP-2007-4.1.1)

Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-2007-4.2.1/2F) (Lejárt!)

Akadálymentesítés (DAOP-2007-4.3.1) (Lejárt!)

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció (DAOP-2007-5.1.1)

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése (DAOP-2007-5.1.2/A)

A városi örökség megőrzése és korszerűsítése (DAOP-2007-5.1.2/B)

Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés támogatása (DAOP-2007-5.2.1/A.)

Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések támogatása (DAOP-2007-5.2.1/B)

2000 lakosegyenérték alatti települések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-2007-5.2.1/C)

Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság (Kiemelt projekt) (DAOP-2007-5.2.1/D)

 

 Dél-dunántúli operatív program (DDOP):

 Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztésének támogatására (DDOP-2007-1.1.1) (Lejárt!)

Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása (DDOP-2007-2.1.1/A.B) (Lejárt!)

Helyi jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése (DDOP-2007-2.1.1/C)

Szálláshelyek fejlesztése (DDOP-2007-2.1.2)

Közszolgálati intézmények akadálymentesítése (DDOP-2007-3.1.1) (Lejárt!)

Integrált kis– és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2007-3.1.2/2F)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Járóbeteg szakellátó központok fejlesztése (DDOP-2007-3.1.3/B)

Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása (DDOP-2007-4.1.1/A)

Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése (DDOP-2007-4.1.1/B)

Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja (DDOP-2007-4.1.2)

Hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése (DDOP-2007-5.1.1) (Lejárt!)

A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglévő hálózat elemeinek korszerűsítésével (Kiemelt projekt) (DDOP-2007-5.1.3/A)

A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain (DDOP-2007- 5.1.3/C)

A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DDOP-2007-5.1.4)

A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális (DDOP-2007-5.1.5-A/2F)

Települési be- és  külterületi vízrendezés (DDOP-2007-5.1.5/B)

 

Észak-alföldi operatív program (ÉAOP):

A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése (ÉAOP-2007-1.1.1A/2F) (Lejárt!)

Inkubáció elősegítése (ÉAOP-2007-1.1.1)

A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése (Kiemelt projekt) (ÉAOP-2007-1.1.1)

Versenyképes turisztikai  termék- és attrakciófejlesztés támogatására (ÉAOP-2007-2.1.1/A.B.C.D)

Versenyképes turisztikai termék– és attrakciófejlesztés (Kiemelt projekt) (ÉAOP-2007-2.1.1/E)

Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások  minőségi fejlesztése (ÉAOP-2007-2.1.2)

4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése (Kiemelt projekt) (ÉAOP-2007-3.1.1)

Önkormányzati utak fejlesztése (ÉAOP-2007-3.1.2.) (Lejárt!)

Regionális hivatásforgalmú kerékpárút hálózat kialakítása (ÉAOP-2007-3.1.3.) (Lejárt!)

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (ÉAOP-2007-3.1.4/B)

Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására (ÉAOP-2007-4.1.1/2F) (Lejárt!)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése  (ÉAOP-2007-4.1.2)

Akadálymentesítés támogatása (ÉAOP-2007-4.1.5) (Lejárt!)

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció támogatása (ÉAOP-2007-5.1.1/ A)

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések  (ÉAOP-2007-5.1.1/ D)

Helyi településfejlesztési akciók (ÉAOP-2007-5.1.1/ E)

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (ÉAOP-2007-5.1.2 B)

Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja (ÉAOP-2007-5.1.2 C)

Települési bel- és külterületi vízrendezés (ÉAOP-2007-5.1.2 D)

 

Észak-magyarországi operatív program (ÉMOP):

Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésének támogatására (ÉMOP-2007-1.1.1)

A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése (Kiemelt projekt) (ÉMOP-2007-1.1.1/E)

Vállalkozások betelepítésére alkalmas Ipari Parkok fejlesztése (ÉMOP-2007-1.3.1/2F) (Lejárt!)

Turisztikai attrakciók fejlesztése (Kiemelt projekt) (ÉMOP-2.1.1/A)

Turisztikai attrakciók fejlesztése támogatására (ÉMOP-2007-2.1.1/B)

Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése (ÉMOP-2007-2.2.1)

Integrált szociális jellegű városrehabilitáció (ÉMOP-2007-3.1.1)

Funkcióbővítő településrehabilitáció (ÉMOP-2007-3.1.2)

Vidékfejlesztési programot kiegészítő  településfejlesztés(ÉMOP-2007-3.1.3)

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (ÉMOP-2007-3.2.1/A)

Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása (ÉMOP-2007-3.2.1/B)

Helyi  és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése (ÉMOP-2007-3.2.1/C,D)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (ÉMOP-2007-4.1.1)

Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények támogatására (ÉMOP-2007-4.2.2) (Lejárt!)

Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztésére (ÉMOP-2007-4.3.1) (Lejárt!)

A kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása (Kiemelt projekt) (ÉMOP 2007-5.1.1)

 

Közép-dunántúli operatív program (KDOP):

Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása (KDOP-2007-1.1.1)

Kiemelt és integrált vonzerő-, termék– és infrastruktúrafejlesztések támogatása (Kiemelt projekt) (KDOP-2007-2.1.1/A)

"Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők" támogatása (KDOP-2007-2.1.1/B)

"Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések" támogatása (KDOP-2007-2.1.1/C)

Szálláshelyek és a turisztikai termékkinálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése (KDOP-2007-2.1.2)

Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-2007-3.1.1/A/B)

Kistelepüléseken településkép javítása (KDOP-2007-3.1.1/C)

Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja (KDOP-2007-3.2.1)

Szennyvíz-elvezetés és -kezelés fejlesztése (KDOP-2007-4.1.1/A)

Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása (Kiemelt projekt) (KDOP-2007-4.1.1/C)

Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója komponense keretében (Kiemelt projekt) (KDOP-4.1.1/D)

Települési vízrendezés fejlesztése (KDOP-2007-4.1.1/E)

Térségi jelentőségű közutak fejlesztése (Kiemelt projekt) (KDOP-2007-4.2.1/A)

Belterületi utak fejlesztése támogatására (KDOP-2007-4.2.1/B) (Lejárt!)

Kerékpárút hálózat fejlesztése (KDOP-2007-4.2.2) (Lejárt!)

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására (KDOP-2007-5.1.1) (Lejárt!)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (KDOP-2007-5.2.1)

Utólagos akadálymentesítés támogatására (KDOP-2007-5.3.2) (Lejárt!)

 

Közép-magyarországi operatív program (KMOP):

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (KMOP-2007-1.1.1)

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése (KMOP-2007-1.1.2) (Lejárt!

Innovációs és technológiai parkok támogatása (KMOP-2007-1.1.3/B)

Vállalati innováció támogatása (KMOP-2007-1.1.4) (Lejárt!)

Mikró– és kisvállalkozások technológia fejlesztése (KMOP-2007-1.2.1/A) (Lejárt!)

Mikró– és kisvállalkozások technológia fejlesztése (KMOP-2008-1.2.1/A)

Komplex vállalati technológia fejlesztés kis– és középvállalkozások számára (KMOP-2007-1.2.1/B) (Lejárt!)

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis– és középvállalkozások számára (KMOP-2008-1.2.1/B)

Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére (KMOP-2007-1.2.2) (Lejárt!)

Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése (KMOP-2007-1.2.3) (Lejárt!)

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása (KMOP-2007-1.2.5) (Lejárt!)

Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése (KMOP-2007-1.2.6) (Lejárt!)

E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása (KMOP-2007-1.2.7) (Lejárt!)

Mikrohitel programok (KMOP-2007-1.3.1)

Portfóliógarancia program (KMOP-2007-1.3.2)

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KMOP-2007-1.4.2)

Inkubátorházak - szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött - építése, bővítése, fejlesztése; Ipari parkok, ipari területek telephely– és szolgáltatás-fejlesztése (KMOP-2007-1.5.3/A és D) (Lejárt!)

Közúti elérhetőség javítása (Kiemelt projekt) (KMOP-2007-2.1.1/A)

Belterületi utak fejlesztése (KMOP-2007-2.1.1/B) (Lejárt!)

Kerékpárutak fejlesztése (KMOP-2007-2.1.2) (Lejárt!)

A közösségi közlekedés versenyképességének javítása (Kiemelt projekt) (KMOP-2007-2.3.1/A)

Közösségi közlekedés előnybe részesítése (KMOP-2007-2.3.1/B)

Parkolók és csomópontok fejlesztése (KMOP-2007-2.3.1/C)

Dunai közlekedés fejlesztése (KMOP-2007-2.3.1/D)

A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása (KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D)

A turisztikai vonzerő– és termékfejlesztés előmozdítása konstrukció (Kiemelt projekt) (KMOP-2007-3.1.1/E)

Turisztikai fogadóképesség javítása (KMOP-2007-3.1.2/A/B/D)

Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások (KMOP-2007-3.2.1/A)

Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása (KMOP-2007-3.2.1/B)

Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése (KMOP-2007-3.2.3)

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés (KMOP-2007-3.3.1/B)

Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése C kiemelt projektek (Kiemelt projekt) (KMOP-2007-3.3.1/C)

Települési hulladéklerakók rekultivációja (KMOP-2007-3.3.2)

A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KMOP-2007-3.3.3)

Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (KMOP-2007-3.3.4.C)

TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (KMOP-2007-4.1.1)

A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése (KMOP-2007-4.2.1/B)

Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban (KMOP-2007-4.3.2)

A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése (Kiemelt projekt) (KMOP-2007-4.3.3/B)

Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése (KMOP-2007-4.5.3) (Lejárt!)

Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására (KMOP-2007-4.6.1) (Lejárt!)

Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása (KMOP-2007-4.6.1/2) (Lejárt!)

„Integrált szociális városrehabilitáció” - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP-2007-5.1.1/A)

„Integrált szociális városrehabilitáció” - Ipari technológiával épült lakótelepek  rehabilitációja (KMOP-2007-5.1.1/C)

Pest megyei településközpontok fejlesztése - Kisléptékű megyei fejlesztések (KMOP-2007-5.2.1/A)

Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP-2007-5.2.1/B)

Budapest integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése (KMOP-2007-5.2.2/B)

 

Nyugat-dunántúli operatív program (NYDOP):

A befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatására (NYDOP-2007-1.3.1)

Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések a nemzetközi célpontú gyógyfürdők és kulturális örökség megújítása (Kiemelt projekt) (NYDOP-2007-2.1.1)

A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése (NYDOP-2007-2.2.1/A.B.C) (Lejárt!)

Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése (NYDOP-2007-2.3.1)

Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban (NYDOP-2007-3.1.1/A)

Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések (NYDOP-3.1.1/D)

Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések (NYDOP-2007-3.2.1/B)

Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-2007-4.1.1/1)

Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése (NYDOP-2007-4.1.1/2)

Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése (Kiemelt projekt) (NYDOP-2007-4.2.1/A)

Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése (Kiemelt projekt) (NYDOP-2007-4.3.1)

Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén (NYDOP-2007-4.3.1/B) (Lejárt!)

Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése (NYDOP-2007-5.1.1) (Lejárt!)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (NYDOP-2007-5.2.1)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása (Kiemelt projekt) (NYDOP-2207-5.2.1)

Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-2007-5.3.1) (Lejárt!)

 

Balatoni kiemelt üdülőkörzet:

Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése (DDOP-2007-2.1.1/D,  KDOP-2007-2.1.1/D, NYDOP-2007-2.2.1/D)

 

 

III. Megjelent egyéb pályázatok:

 

Lakossági energia-megtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatása (NEP-2007) (Lejárt!)

 

EU PÁLYÁZATÍRÓ

Kóta Béla

okl. gépészmérnök

okl. gazdasági mérnök

regisztrált pályázatíró

 

Vállalási árak az EU pályázatkészítésre:

10 mFt költségvetésig:

250 000,- Ft+ÁFA

10-50 mFt költségvetés között:

500 000,- Ft+ÁFA

50 mFt költségvetés felett:

1 %+ÁFA

Vállalási ár NEP-2007 pályázatkészítésre:

 
30 000,- Ft/lakás

 

E-mail