Dr. Körtvélyessy Gyula

1022 Budapest, Bimbó út 30.

Telefon: 316-5410

Mobil: 20 344-0187

k.gyula  chello hu

Végzettség:

2004:         akkreditált SQAS közút és tisztító állomás auditor Cefic vizsgával

2002:         CEFIC-MAVESZ Chemleg projekt magyar szakértők képzésére, vizsgával

1998:         Vezető auditor, Magyar Szabványügyi Testület

1997:         Környezeti Menedzsment Rendszer tanfolyam

1995:         Lead Assessor, SGS Yearly Int. Certif. Ltd.

1993:         Middle Management Course, Vlerick School Voor Management, Ghent, Belgium

1985:         A kémiai tudomány kandidátusa

1974:         A vegyipari műveletek szakmérnöke, kitüntetéses oklevél, Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszék

1973:         Egyetemi doktor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest

1967:         Okleveles vegyész, kitüntetéses oklevél, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest

1962:         Vegyipari technikus, kitüntetéses oklevél, Petrik Lajos Vegyipari Technikum

Szakterület:

REACH (és CLP) rendelet ismerete és alkalmazása: 12 éves gyakorlat

Környezetvédelmi és kémiai biztonsági előírások, kockázatértékelés. 10 éves gyakorlat

Szerves vegyipari intermedierek, gyógyszerek, növényvédőszerek, műanyagipari segédanyagok és tenzidek előállítási technológiáinak méretnövelése. Ehhez kapcsolódóan a környezetvédelmi, analitikai, gazdaságossági, kereskedelmi problémák megoldása. Gyakorlat a kromatográfiás, titrimetriás, IR és UV spektroszkópiás módszerek kialakításában és eredményeinek alkalmazásában. Vegyipari műveletek és berendezések. 33 éves gyakorlat

Minőségirányítási rendszerek kiépítése és felülvizsgálata vegyipari vállalatoknál, 15 éves gyakorlat

Környezetvédelmi technológiák kialakítása, fejlesztése, hulladékkezelés, 10 éves gyakorlat

Több mint 100 közlemény/előadás és több mint 50 szabadalom szerzője, illetve társszerzője.

Kitüntetések:

2010:        MSZT érdemérem Magyar Szabványügyi Testület

2007:        Fabinyi Rudolf emlékérem Magyar Kémikusok Egyesülete

1995:       Than Károly emlékérem, Magyar Kémikusok Egyesülete

1992:       Gábor Dénes díj a műszaki fejlesztési eredményekért

1989:       Minisztériumi kitüntetés Kiváló munkáért

1973:       Doktori cím, Summa Cum Laude

1966:       Második díj az Országos Diákköri Konferencián, Debrecen

Részvétel szervezetekben:

2012-től: az Európai Tartálytisztító Szervezet az EFTCO igazgatóságának tagja

2007-től: A Magyar Tartálytisztító Szövetség elnöke

2001-től 2005-ig:   A Gábor Dénes Díjasok Klubjának elnökségi tagja

1999-től-2007-ig:  Választott főtitkár a Magyar Kémikusok Egyesületében. Ezután örökös tiszteletbeli főtitkár

1993-tól:  Az Első Vegyi Industria Rt. Felügyelő Bizottságának tagja

1990-től: Tagja az MTA Vegyi Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottságának

1985-től-2007-ig: Tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete Intéző Bizottságának

1985-től: A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztő Bizottságának tagja, 2007-ig szerkesztő

Szakmai gyakorlat:

2007 - napjainkig: az UNIDO szakértője az ózonlebontó anyagok kiváltásában

2007 - napjainkig: a Levi-Strauss cég REACH szakértője

2002 - napjainkig: az új EU vegyi anyag szabályozás, a REACH szakértője, a CEFIC REACH Expert Network-jének magyar szakértője

2003 - 2006: A Vapro-OVP konzultánsa a vegyipari felnőttoktatás hazai terjesztésében

2002 - 2005: A Magyar Vegyipari Szövetségben vezeti a CHEMLEG/CHEMFED-2 projektet az EU tapasztalatok átvételére

2000 – napjainkig: Környezetvédelmi, piaci és szakmai tanácsadó a magyar gyógyszer- és vegyipar részére

1999 – napjainkig: A Chemical Information Service Inc. majd az SAP tanácsadója a Magyar gyógyszer- és vegyipar cégeiről és termékeiről

1999 – napjainkig: A CMS Chemicals Ltd. tanácsadója a megrendelésre végzett anyaggyártásban

1995 – napjainkig: A Chemical Exchange Directory SA tanácsadója a biztonsági adatlapokkal kapcsolatban 

1992 – napjainkig: A Magyar Szabványügyi Testület vezető auditora: minőség, környezetvédelem, munkaegészségügy, kémiai biztonság

1999-2000:

               vezérigazgató: SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató Intézet Rt.

1991-1999:

               tudományos igazgató, az Igazgatóság tagja, SZEVIKI Rt.

1985-1991:

               tudományos igazgatóhelyettes, SZEVIKI

1967-1985:

               tudományos munkatárs, SZEVIKI

1970-1980

               újdonságvizsgáló, Magyar Szabadalmi Hivatal (gyakorlat a Chemical Abstracts és a szabadalmi irodalom használatában)

Nyelvtudás:

Angol (beszél, felsőfokú nyelvvizsga)

Német, orosz (olvas)

Számítógépes ismeretek:

A Word, Excel, Access és más Windows programok, valamint a Wordperfect magas szintű felhasználói ismerete

Érdeklődés:

Tudományos: matematika (differenciálegyenletek), fizika (az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika alkalmazása a csillagászatban)

Olvasmányok: science fictions, klasszikusok

Zene: barokk, klasszikus, romantikus, 7 évig fuvoláztam

Sport: síelés, szörfözés, bridzs 

Vissza a főlapra

Web Stats Analyzer