Egyéni vállalkozás alapítása


Milyen feltételekkel lehet valaki egyéni vállalkozó?
Ki nem lehet egyéni vállalkozó?
Mi kell az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához?
Hol váltható ki a vállalkozói igazolvány?
Milyen adatok kellenek a kérelem benyújtásához?
Mi minősül székhelynek, telephelynek, fióktelephelynek?
Milyen adózási módot kell választani?
Mennyibe kerül az igazolvány kiállítása?
Mennyi idő alatt készül el a vállalkozói igazolvány?
Mit kell tudni a vállalkozói igazolványról?
Hogyan vehető át a vállalkozói igazolvány?
Hogyan kell bejelentkezni az adóhatósághoz?

Milyen feltételekkel lehet valaki egyéni vállalkozó?
Egyéni vállalkozást bármilyen nagykorú belföldi magánszemély alapíthat, ha rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel, cselekvőképes és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából . Ugyancsak lehet magyarországi egyéni vállalkozó az a cselekvőképes, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki jogosult hazánkban gazdasági célú letelepedésre és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából .
vissza a lap elejére

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?
Egyéni vállalkozást nem alapíthat az a személy:


vissza a lap elejére

Mi kell az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához?
Egyéni vállalkozás általában vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Egy személy csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, ám azzal több tevékenységet is folytathat, több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő- vagy szolgáltató egységet) is fenntarthat .
Nincs szükség vállalkozói igazolványra a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás végzéséhez .
Vannak ugyanakkor olyan foglalkozások, amelyek nem folytathatásához nem csak vállalkozói engedély, hanem egyéb hatósági engedély vagy képesítés is szükséges. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítő családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelephelye) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell .
A továbbiakban azonban csak a vállalkozói igazolvány igénylésével foglalkozunk.
vissza a lap elejére

Hol váltható ki a vállalkozói igazolvány?
A vállalkozói igazolvány kiadásához egy egységes formanyomtatvány kitöltésével kérelmet kell benyújtani a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányirodába (az okmányirodák elérhetőségei ) . A nyomtatvány mintáját a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében is meg lehet tekinteni .
A vállalkozói igazolványt az okmányiroda adja ki, az igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. A nyomtatványok az okmányirodákban ingyenesen átvehetők vagy itt letölthetők és kinyomtathatók .
vissza a lap elejére

Milyen adatok kellenek a kérelem benyújtásához?
A kérelemben fel kell tüntetni többek között:


A tevékenységeket az úgynevezett szakmakódokkal együtt kell feltüntetni; a szakmakódok megtalálhatók a Statisztikai Közlönyökben és a Központi Statisztikai Hivatal honlapjánis .
A kérelemhez mellékelni kell :
vissza a lap elejére

Mi minősül székhelynek, telephelynek, fióktelephelynek?
A kérelem benyújtásakor meg kell jelölni a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit .
A székhely a vállalkozás központi ügyintézésének a helye, ez lehet akár a vállalkozó lakása is. A telephely a vállalkozás gyakorlásának olyan helyszíne, amely más címen van, mint a székhely, de ugyanannak a körzetközponti jegyzőnek az illetékességi területéhez tartozik. A fióktelephely olyan telephely, amely más körzetközponti jegyző illetékességi területéhez tartozik, mint az egyéni vállalkozás székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá esik .
vissza a lap elejére

Milyen adózási módot kell választani? A kérelem benyújtásakor nyilatkozniuk kell az egyéni vállalkozásra készülőknek arról is, milyen módon szeretnének adózni (az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelem nyomtatványának IV. része tartalmazza az adózásra vonatkozó kérdéseket). A választandó adózási módokra vonatkozó kérdések a személyi jövedelemadóval és az általános forgalmi adóval kapcsolatosak . Célszerű, ha a leendő egyéni vállalkozó az adóhatóságnál vagy a könyvelőjénél előzetesen tájékozódik arról, milyen adózási módot válasszon, az okmányirodák munkatársai nem tudnak ezzel kapcsolatos segítséget nyújtani (Segítség: Adózásról szóló ügyleírások).
vissza a lap elejére

Mennyibe kerül az igazolvány kiállítása?
A vállalkozói igazolvány kiadásért 10 000 forintos illetéket kell fizetni (2004-ben 5000 forint volt ez a tétel) .
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért 2000 forintot kell fizetni, ez azonban nem illeték, hanem úgynevezett igazgatási szolgáltatási díj, így az nem illetékbélyeg megvásárlásával, hanem postai befizetéssel róható le .
vissza a lap elejére

Mennyi idő alatt készül el a vállalkozói igazolvány?
A vállalkozói igazolvány kiadására rendelkezésre álló időtartam 30 nap. Ha azonban a kérelem hiányosan van kitöltve, hiánypótlásra kerülhet sor. Ez a határidő meghosszabbodását eredményezheti .
vissza a lap elejére

Mit kell tudni a vállalkozói igazolványról?
Az egyéni vállalkozói igazolvány közokiratnak minősül. Az, hogy az igazolvány közokirat, egyrészt azt jelenti, hogy a vállalkozó nem írhat, javíthat bele az okmányba (mert akkor a közokirat-hamisítás bűncselekményét követi el), másrészt azt, hogy az abban szereplő adatokat az ellenkező bizonyításáig mindenki hitelesnek köteles elfogadni, azokra nézve más igazolás, bizonyítvány az egyéni vállalkozótól nem kérhető. Azt, hogy a vállalkozói igazolvány birtokában lévő személy jogosult végezni az abban feltüntetett tevékenységet (a vállalkozási jogának igazolására) a személyi igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más hatósági okmány (jogosítvány, útlevél) is szükséges .
A vállalkozói igazolvány emellett úgynevezett "B" kategóriás biztonsági okmánynak minősül, ami azt jelenti, hogy egyes főbb alkatrészeit a hamisítás ellen védeni kell .
Az igazolvány törzslapból és - amennyiben a vállalkozónak több tevékenységi köre vagy telephelye van - pótlapokból áll. A törzslap és a pótlapok mintáját a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében találhatjuk meg .
vissza a lap elejére

Hogyan vehető át a vállalkozói igazolvány?
Az igazolványt személyesen a vállalkozónak kell átvennie azt követően, hogy személyazonosító igazolvánnyal vagy személyazonosságot igazoló más hatósági okmánnyal igazolta személyazonosságát. Meghatalmazott nem veheti át az okmányt. Az igazolvány átvételére egy évig van lehetőség, egy év után azt az illetékes okmányiroda megsemmisíti .
vissza a lap elejére

Hogyan kell bejelentkezni az adóhatósághoz?
Az egyéni vállalkozó adószámának - szükség esetén adóazonosító jelének -, valamint statisztikai számjelének a beszerzése a jegyző feladata. Vagyis a leendő egyéni vállalkozó azzal, hogy benyújtotta a vállalkozói igazolvány kiadásához a kérelmet, egyben bejelentkezett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (APEH) és a társadalombiztosításhoz is, külön bejelentkezés ekkor tehát még nem szükséges .
Azonban a vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban - az erre rendszeresített nyomtatványon - be kell jelentenie a vállalkozónak a könyvvezetés módját, eltérő üzleti évet választóknál az üzleti év mérlegforduló napját, az iratai őrzésének a helyét (feltéve, hogy az nem azonos a székhelyével vagy a lakóhelyével) .
Be kell jelentenie az esetleges jogelődje adóazonosító számát, illetve levelezési címét is, ha az nem azonos székhelyével vagy telephelyével . 1990. évi V. tv.;129/2000. (VII. 11.) Korm. rend.;1997. évi CXLV. tv.;1990. évi XCIII. tv.;6/2000. (II. 11.) BM rend.;1957. évi IV. tv.;1978. évi IV. tv.;1952. évi III. tv.;86/1996. (VI. 14.) Korm. rend.;2003. évi XCII. tv.; 2005. február 21., hétfő
vissza a lap elejére

letöltés folyamatbanVissza a cégalapításhoz