2005. november 1-től megváltoznak

a munkanélküli járadék megállapításának szabályai

 

A „100 lépés program” keretében 2005. november 1-től megváltoznak a munkanélküli járadék megállapításának és folyósításának szabályai.

Az eddigi munkanélküli járadékot felváltja az álláskeresési támogatás, mely nevében hordozza a változtatás leglényegesebb indokát, a járadék folyósítás álláskereséshez kötöttségét. Az új szabályrendszer megismeréséhez és megértéséhez szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi tájékoztatónkkal.

Kérjük, amennyiben a szabályozás egyes részletei a tájékoztató alapján nem világosak az Ön számára, vagy a leírtakon túli egyéb kérdés merülne fel, úgy keresse meg az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségeit!

 

Álláskereső részére álláskeresési támogatás, valamint költségtérítés jár.

Álláskeresési támogatás lehet:

- I. álláskeresési járadék

- II. álláskeresési segély

 

I. Á L L Á S K E R E S É S I   J Á R A D É K

 

Álláskeresési járadék illeti meg azt aki:

 

Álláskeresési járadék mértéke.

Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző 4 naptári negyedévben elért átlag keresete alapul vételével kell kiszámítani.

A meghatározott időszakban átlagkereset nem állapítható meg, az álláskeresési járadék összegét az általa álláskeresővé válást megelőzően betöltött utolsó munkakörben elért kereset országos átlaga alapján kell megállapítani.

Az álláskeresési járadék alapja az álláskeresőnek az irányadó időszakban elért havi átlagkeresetének 30-ad része.

 

Álláskeresési járadék összege.

A folyósítás első szakaszában, a folyósítási időtartam feléig, maximum 91 napig a járadék alap (figyelembe vehető átlagkereset) 60 %-a, de maximum a jogosultság napján hatályos minimál bér 60 %-ának kétszerese lehet. (2005. évben 68.400.-Ft, kb. 114.000.-Ft átlagkereset felett).

A folyósítás második szakaszában az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos minimál bér 60 %-a (2005.évben 34.200.-Ft)

Abban az esetben, ha az átlagkereset az álláskereső járadék alsó határánál alacsonyabb az álláskeresési járadék összege a folyósítási idő első és második szakaszában is az átlagkeresettel megegyező összeg.

Az álláskeresési járadék alsó határa a jogosultság napján hatályos minimál bér 60 %-a, a felső határa az így megállapított összeg kétszerese. (2005.évben: min. 34.200.-Ft max. 68.400.- Ft)

90 napon belüli ismételt megállapításnál is az előző ellátásnál figyelembe vett minimál bér 60-%-át kell figyelembe venni.

 

Álláskeresési járadék időtartama.

Annak az időtartamnak a figyelembe vételével kell megállapítani, amennyit az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző 4 év alatt munkaviszonyban töltött. 5 nap munkaviszony 1 nap járadék folyósítási időnek felel meg.

A folyósítási idő leghosszabb időtartama 270 nap (1350 vagy több munkaviszonyban töltött nap esetében)

A folyósítási idő megállapítható legrövidebb időtartama 73 nap. (365 munkaviszonyban töltött nap esetében)

A folyósítás kezdő napja az álláskeresőnek a munkaügyi központnál történő jelentkezésének napja.

Az álláskereső, ha a munkaviszonyát az álláskeresővé válást megelőző 90 napon belül rendes felmondással, továbbá a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskeresési járadék a munkaviszony megszüntetését követő 90 nap elteltével folyósítható.

A folyósítási idő számítása szempontjából a munkaviszonyban töltött bármely időtartam csak

egyszer vehető figyelembe.

 

Az álláskeresési járadékban részesülő, határozatlan idejű, teljes, vagy min. napi 4 órás munkaviszonyt létesít, kérelmére a folyósítási időből még fenn maradó időtartamra  járó álláskeresési juttatás összegének felét egy összegben kik kell fizetni, ha a jogosultság napjáig folyamatosan munkaviszonyban áll, azt a munkaadó igazolja. Ehhez a kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30. napon kell benyújtani és a benyújtást követő 60 napon belül kifizetni.

 

Ha a kirendeltség ezt az egyösszegű juttatást kifizette, akkor úgy kell tekinteni, hogy az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette.

 

Álláskeresési támogatás (álláskeresési járadék, álláskeresési segély) megszüntetése.

 

Álláskeresési támogatás (álláskeresési járadék álláskeresési segély) szüneteltetése.

 

 

II. Á L L Á S K E R E S É S I   S E G É L Y

 

1. típus

Azt az álláskeresőt illeti meg:

·        akinek a részére legalább 180 napra állapítottak meg álláskeresési járadékot és annak folyósítását kimerítette,

·        kérelmét az álláskeresési járadék folyósításának megszüntetésétől számított 30 napon belül benyújtja.

 

Álláskeresési segély mértéke.

A kérelem benyújtásakor hatályos minimál bér 40 %-a . (2005. évben 22.800.-Ft)

 

Álláskeresési segély időtartama:

 

2. típus

Azt az álláskeresőt illeti meg, aki:

·        az álláskeresővé válást megelőző 4 éven belül minimum 200 nap (max. 364 nap) munkaviszonnyal rendelkezik,

·        álláskeresési járadékra nem jogosult.(nincs min. 365 munkaviszonyban töltött napja)

 

Álláskeresési segély mértéke.

A kérelem benyújtásakor hatályos minimál bér 40 %-a.

 

Álláskeresési segély időtartama:

·        90 nap.

 

3. típus

Azt az álláskeresőt illeti meg, aki:

 

Álláskeresési segély mértéke.

A kérelem benyújtásakor hatályos minimál bér 40 %-a.

 Álláskeresési segély időtartama.

Az álláskeresési segély addig folyósítható, amíg öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem szerez jogosultságot.

 
Álláskeresési segély megszüntetése.

Mindhárom típusnál megegyezik az állás keresési járadék megszüntetési módjaival.

Kivétel:

·        a 3. típusú álláskeresési segélynél keresőtevékenység miatt szüneteltetni kell, nem megszüntetni.

·        álláskeresési segély mindhárom típusánál szüneteltetni kell, ha bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az álláskereső.

Álláskeresési segély szüneteltetése.

Forrás: http://www.afsz.hu


Farkas Gábor
Mobil: 06 20 398-8842
E-mail:
pontazire@chello.hu
http://members.chello.hu/imrenefarkas