Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

SZOLGÁLTATÁSI RENDHajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület
Jelnyelvi Tolmácsszolgálat
/rövidítve: HJKE-JTSZ/
Szolgáltatási Rend

2012. június 01 - 2015. március 31-ig
Működési terület:
Hajdú-Bihar megye
A megye területén Siketvak személyek részére is
történik jelnyelvi szolgáltatás

TARTALOMJEGYZÉK1 . A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI 2. OLDAL


2. A TOLMÁCSSZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI 4. OLDAL


3. TOLMÁCSOLÁSI TERÜLETEK 14. OLDAL


4. TOLMÁCSOLÁSI MÓDOK 15. OLDAL


5. TÉRÍTÉSMENTES ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES JELNYELVI
TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE 16. OLDAL


6. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES TOLMÁCSOLÁSI ESETEK 19. OLDAL


7. ÜGYFÉLFOGADÁSI ÉS KÉSZENLÉTI NYITVATARTÁSI IDŐ 23.OLDAL


8 A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉNEK, MÓDJA ,
MENETE 24.OLDAL


9. A MEGRENDELÉSEK LEMONDÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 26.OLDAL


10. A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS–A MEGRENDELŐNEK
FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ – MEGHIÚSULÁSÁNAK
KÖVETKEZMÉNYEI,KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGRENDELÉS
KÉSEDELMES LEMONDÁSÁRA 27.OLDAL


11 . A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁSSAL ÉS A JELNYELVI
TOLMÁCSOKKAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK, PANASZOK
BEFOGADÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDJE 27.OLDAL


12. A TOLMÁCSSZOLGÁLAT FENNTARTÓJÁNAK MEGNEVEZÉSE, 28.OLDAL
SZÉKHELYE,VALAMINT A KÉPVISELETÉRE JOGOSULT
SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE.1 . / A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI

Székhely: 4030 Debrecen, Palóc u. 22.szám
Iroda: 4024 Debrecen, Varga u. 8.szám
Levelezési cím: 4024 Debrecen, Varga u. 8.szám

telefon : 06/52/785-910
telefax és üz.rögz. : 06/52/785-910
diszpécser mobil : 06/70/317-3409
szakmai vezető mobil: 06/70/317-3416
ügyeleti mobil : 06/70/317-3409
Skype cím: debrecenitolmacsszolgalat
e-mail: hajdu@jtsz.hu

msn: debreceni.tolmacsszolgalat@vipmail.hu

honlap: www.hajdu-jeltolmacsok.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00–14:00
Kedd 8:00–14:00
Szerda 8:00–14:00
Csütörtök 8:00–14:00
Péntek 8:00–12:00

Ügyelet éjjel/nappal/hétvégén a 06/70/317-3409


1.2. AZ IRODA MŰKÖDÉSI HELYE, MEGKÖZELÍTÉSE


1.2.1.. Az iroda helye: 4024 Debrecen, Varga u. 8.szám.

1.2.2. Az iroda megközelítése:

1.2.3.. ha autóval érkezik:
- Budapest irányából a 4-es főútvonalról, illetve a 35-ös autópálya levezető szakaszáról Debrecenbe beérkezve – végig egyenesen kell haladni a Piac utcáig ( fő utca ). Itt a rendőr lámpát elhagyva tovább egyenesen kell haladni a Szent Anna utcán és jobbra a 2. rendőrlámpánál kell befordulni a Varga utcába. Az utca elején a menetirány szerinti bal oldalán található a 8. szám. Ez egy családi ház, ahol a tolmácsszolgálat irodája is működik. Az utca fronton tábla jelzi az intézmény és a szolgáltatás nevét (Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat).

- Budapest irányából a 3-as főútvonal felől, a 35-ös autópálya Balmazújváros felőli levezető szakaszánál balra fordulva haladunk a város felé és a körforgalomból a „centrum„ felé kell haladni addig, amíg a jobboldalon lévő Super Áruházat el nem hagyjuk. A Super Áruház után az első rendőrlámpánál jobbra kell fordulni és egyenesen kell tovább menni a baloldalon lévő Shell kútig, ott balra kell sorolni a rendőrlámpánál és ha lefordultunk akkor egyenesen haladunk tovább a baloldalban elhagyjuk a Plazanál a rendőrlámpát, tovább haladunk egyenesen és az 5.-ik rendőrlámpánál jobbra kell fordulni. Ez a Szent Anna utca és itt az első rendőrlámpánál kell befordulni balra a Varga utcára. Az utca elején a menetirány szerinti bal oldalán található a 8. szám. Ez egy családi ház, ahol a tolmácsszolgálat irodája is működik. Az utcafronton tábla jelzi az intézmény és a szolgáltatás nevét (Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat).


1.2.4. ha vonattal érkezik:
- a Debrecen vasútállomástól gyalog: a város felé indulva át kell jönni az aluljárón,
majd jobbra indulni a Wesselényi utcán és balra az első utca a Varga utca. Az utca vége felé
található a 8. szám. Ez egy családi ház, ahol a tolmácsszolgálat irodája is működik. Az utcafronton
tábla jelzi az intézmény és a szolgáltatás nevét (Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ
Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat).
- a Debrecen vasútállomástól villamossal: a 2. Szent Anna utcai megállónál kell leszállni, és a Szent Anna utcán haladva a a 2. utca jobbra a Varga utca.
-

1.2.5. ha autóbusszal-helyközi(vidéki) járattal érkezik:
- a buszvégállomástól induló 2es vagy 2/A trolival kell menni a vasútállomásig, át kell jönni az
aluljárón, majd balra felmenni az aluljáróból és jobbra indulni a Wesselényi utcán és balra az első utca a Varga utca. Az utca vége felé található a 8. szám. Ez egy családi ház, ahol a tolmácsszolgálat irodája is működik. Az utcafronton tábla jelzi az intézmény és a szolgáltatás nevét(Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat)


1.2.6. átszállás trolibuszra- helyi járati autóbuszra:
- a buszvégállomásnál lévő megállóból induló 41, 41Y,45, 19, 25, 25Y-os buszokkal vagy a ,3,3A és 4-es trolibuszokkal a Csokonai Színházig kell utazni és ott leszállva el kell indulni szemben, egyenesen a Batthyányi sétáló utcán a rendőr lámpáig. A rendőr lámpán áthaladva, tovább egyenesen haladunk a Varga utcán. Az utca elején a menetirány szerinti bal oldalon található a 8. szám. Ez egy családi ház, ahol a tolmácsszolgálat irodája is működik. Az utcafronton tábla jelzi az intézmény és a szolgáltatás nevét (Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat).
2. A TOLMÁCSSZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI


A SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAK, A 38/2011. (VI.29.) NEFMI RENDELETE ALAPJÁN, A JELNYELVI TOLMÁCSOK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBEN SZEREPELNEK, ÉS A NÉVJEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK MINDENBEN EGYEZŐEK A SZOLGÁLTATÁSI RENDBEN LEÍRTAKKAL.
SIMON ISTVÁNNÉ

Elnök- Jelnyelvi tolmács

mobil: 06/70-317-3416

msn : simonka@mailbox.hu


Tolmácsolás típusai
- bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során
végzett tolmácsolás
-közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
-a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás
- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
- média tolmácsolás
Tolmácsolási módok :
- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- taktilis jelnyelv
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- daktil tenyérbe jelelés
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
- tenyérbe írás
- Tadoma vibrációs módszer
Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen


BERTÓK TÜNDE

Szakmai vezető- Jelnyelvi tolmács

mobil: 06/70-930-7256

msn : debreceni.tolmacsszolgalat@vipmail.hu


Tolmácsolás típusai

-közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás
- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
- tenyérbe írás


Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen

MÓNUS ANNA

Jelnyelvi tolmács

mobil: 06/70-930-7255
msn : debreceni.tolmacsszolgalat@vipmail.hu


Tolmácsolás típusai

-közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
-a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás
- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :
- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- taktilis jelnyelv
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
- tenyérbe írás
- daktil tenyérbe jelelés
- Lorm-ábécé
- Braille-írás
- Braille-írás taktilis formája
- Tadoma vibrációs módszer


Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-DebrecenBENCSIK ERIKA

Diszpécser

mobil: 06/70-317-3409

Tolmácsolás típusai

- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás


Tolmácsolási módok :
- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása


Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen

JÁMBORNÉ SÁROSI ÉVA

Jelnyelvi tolmács

mobil: 06/70-317-3401

msn : debreceni.tolmacsszolgalat@vipmail.hu


Tolmácsolás típusai
- bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során
végzett tolmácsolás,
- közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
-a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
-a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás
- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :
- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- taktilis jelnyelv
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
- tenyérbe írás
- daktil tenyérbe jelelés
- Lorm-ábécé
- Braille-írás
- Braille-írás taktilis formája
- Tadoma vibrációs módszer

Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-DebrecenANTAL KRISZTINA

Társalgási Jelnyelvi Tolmács (megbízásos, külsős)

elérhető a tolmácsszolgálat diszpécserén keresztül

mobil: 06/70-317-3409

Tolmácsolás típusai

- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás


Tolmácsolási módok :
- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása


Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen

SZABÓNÉ BÉKE ANDREA

Megbízásos jelnyelvi tolmács

elérhető a tolmácsszolgálat diszpécserén keresztül

mobil: 06/70-317-3409


Tolmácsolás típusai:

-közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá , felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
-egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
-foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- tenyérbe írás
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen-Balmazújváros


HARASZTOSI ERZSÉBET

Megbízásos jelnyelvi tolmács

elérhető a tolmácsszolgálat diszpécserén keresztül

mobil: 06/70-317-3409


Tolmácsolás típusai:

- bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során
végzett tolmácsolás
-közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás
- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- taktilis jelnyelv
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
- tenyérbe írás
- Tadoma vibrációs módszer


Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen

GÁSPÁR MÓNIKA

Megbízásos jelnyelvi tolmács

elérhető a tolmácsszolgálat diszpécserén keresztül

mobil: 06/70-317-3409

Tolmácsolási típusa
-közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói
jogviszonnyal továbbá, felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben
végzett tolmácsolás
- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi
tolmácsolás
- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi
tolmácsolás
- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

Tolmácsolási módok :

- Magyar jelnyelv
- Speciális Kommunikációs rendszerek
- jelesített Magyar nyelv
- ujjábécé
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása


Ellátott térség: Hajdú-Bihar megye-Debrecen
3. TOLMÁCSOLÁSI TÍPUSOK


Tolmácsolási terület kódja, megnevezése

Tolmácsolási terület részletezése

bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás

-államigazgatási, igazságügyi szervek és az ezekkel kapcsolatos ügyek: bíróság, ügyészség, rendőrség, katonaság, minisztériumok, (minden területi önkormányzat összes hivatala (gyámügy, lakáshivatal, családsegítő, okmányiroda) jegyző, társadalombiztosító, APEH, Nyugdíjbiztosító, Vámhivatal, stb. Ügyvéd, közjegyző területileg illetékes, illetve feladatra szakosodott szerv), Szabálysértési ügy, közigazgatási hatósági eljárás, közjegyzői okirat készítése. Egyéb közjegyzői eljárások.

 közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói hallgatói,jogviszonnyal összefüggésben végzett tolmácsolás

Egyéb közjegyzői eljárások

-mindenhol, ahol a siket ügyfél a tanuló: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, szakmunkásképző, főiskola, egyetem, korrepetálások, vizsga előkészítők

- felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás

-mindenhol, ahol a siket ügyfél képzésen vesz részt: tanfolyamok, továbbképzés, szakképzés, átképzés,

- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás

-kórház, háziorvosi rendelő, magánklinika, magánrendelő, gyógyszertár

-foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás

-munkahelyi tolmácsolás, munkahelyi értekezletek, munkahelyi tűz- és munkavédelemi oktatások, munkaügyi hivatali ügyintézések, állásinterjú,

- a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás

-olyan munkahelyi vagy képviselő testületi feladat ellátás során, ahol hallássérült ügyfél vezetői, irányítói vagy képviselői munkakört tölt be - egy adott kliens (pl. Intézmény vezető) kérésére több eset is naponta, esetleg ragaszkodva egy-egy tolmácshoz

- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás

-olyan helyek és alkalmak, ahol saját igényei, magánügyei miatt fordul meg az ügyfél: üzletek, utazási iroda, lakógyűlés, szülői értekezlet, vacsorameghívás, szolgáltatások igénybevétele, nagykövetség, légitársaság irodája, stb. (olyan országos szolgáltatók, melyeknek a szolgáltatásait mindenki szükségszerűen igénybe vesz) víz-, gáz-, elektromos művek, vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatók, bankok, pénzintézetek, biztosítók, tömegközlekedési vállalatok (MÁV, Volán, BKV, helyi tömegközlekedés. - jogosult ügyfelek ingyenes és egyéni jogsegély szolgálati szolgáltatás igénybevétele során - az irodai esetek, amikor ügyintézés történik, illetve amikor nincs 3. fél jelen (kivétel a telefonon történő ügyintézés) hanem a tolmács, diszpécser, ügyintéző kommunikál az ügyféllel -sport és szabadidős tevékenységek (egyéni és csoportos kirándulások) -egyházi események (istentisztelet, keresztelő, esküvő, temetés), más egyházi rendezvények (tábor, találkozó) -jogosult ügyfelek egyéni rehabilitációs szolgáltatásban való részvétele során

- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás

- színházi előadás, próba vagy felkészülés az előadásra -konferenciák, értekezletek, rendezvények,

- média tolmácsolás

televízió,rádió, film,interjúk, stb.


4. TOLMÁCSOLÁSI MÓDOK :

Siket emberek számára:

- Magyar jelnyelv
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

- Speciális Kommunikációs rendszerek

Siketvak személyek számára:
/ kiknek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll, és ezért csak speciális
módszerekkel kommunikálnak /

- taktilis jelnyelv
- ujjábécé
- daktil tenyérbe jelelés
- tenyérbe írás
- Lorm-ábécé
- Braille-írás
- Braille-írás taktilis formája
- Tadoma vibrációs módszer

Nagyothalló emberek számára:
/szájról olvasás, vagy jelesített beszélt nyelv/

- jelesített Magyar nyelv
- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása

Beszédfogyatékosok, ill. beszédszervi sérült emberek számára:
/ veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és környezeti hatások következtében, vagy a beszédszervek sérülése következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság esetében egyénenként, szükség esetén több csatorna együttes alkalmazása/.

- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása


Augmentatív és alternatív kommunikációt igénylő személyek számára:

/ahol nem pótolható a hiányzó vagy súlyosan károsodott beszéd, kiegészítjük a meglévő kommunikációs módokat, és még a valódi beszédképtelenség eseteiben is az emberi érzelmeket, gondolatokat tesszük kifejezővé /.

- Magyar nyelvű beszéd vizualizálása (pantomim, testbeszéd,mimika stb.)
- Magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása (rajzolás, írás stb.


5. TÉRÍTÉSMENTES ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES JELNYELVI
TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE
Az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el a 2009. évi CXXV. Törvényt a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról.
E törvény célja a magyar jelnyelv nyelvi státuszának elismerése, továbbá annak biztosítása, hogy a hallássérült és siketvak személyek a magyar jelnyelvet, illetve a speciális kommunikációs rendszereket használhassák és az állam által finanszírozott (ingyenes) jelnyelvi tolmácsszolgáltatást igénybe vehessék.
Jtv. 2.§.
hallássérült személy: olyan siket vagy nagyothalló személy, aki kommunikációja során a magyar jelnyelvet vagy valamely speciális kommunikációs rendszert használja,
siketvak személy: olyan egyidejűleg hallás- és látássérült személy, aki kommunikációja során speciális kommunikációs rendszert használ
Jtv. 3. § A Magyar Köztársaság a magyar jelnyelvet önálló, természetes nyelvnek ismeri el.
(2) A magyar jelnyelvet használó személyek közösségét mint nyelvi kisebbséget megilleti a magyar jelnyelv használatának, fejlesztésének és megőrzésének, a siketkultúra ápolásának, gyarapításának és átörökítésének joga .

A Jelnyelvi törvény 2011. január 01.-én hatályba lépett rendelkezései alapján:
Jtv. 4 §. (1) Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást olyan magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,
a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét
fülön a 40 dB-t, vagy

d) akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és
a H90-es csoportba tartozik.
(2) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben az ellátást megállapító
határozat,
b) az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben szakorvosi
igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram bemutatásával vehető igénybe.

A 62/2011. (XI. 10.) NEFMI (Vhr. ) rendelet, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok
működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételei.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító, a Jtv. 4.§ (2)
bekezdése szerinti okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként
igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell
bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (62/2011. (XI. 10.) NEFMI
39. § (1) bekezdés Vhr. )

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe. (Vhr. 39. § (5) bekezdés)

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetről a módszertani központ által rendszeresített munkalapot kell kiállítani, amelyen a tolmácsolás megtörténtét, a tolmácsolás időtartamát az igénybe vevő, a tolmácsolást végző jelnyelvi tolmács, és – 60 percet meghaladó össz tolmácsolási időtartam esetén – a tolmácsolási helyzetben részt vevő, jelenlévő harmadik fél képviselője is aláírásával igazolja. A munkalapon fel kell tüntetni továbbá, hogy a tolmácsolás az igénybevevő mely órakeretének terhére történt. (Vhr. 43. §)

Jtv. 10 § (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működéséhez szükséges forrást a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza.

A Jtv-ben nem szabályozott esetekben a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.


5.1 Éves, TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ TOLMÁCSOLÁSI ÓRAKERET:

A 62/2011. (XI. 10.) NEFMI (Vhr. )rendelet, 2012. január 01.-én lépett hatályba, melynek alkalmazása 2012. június 01-től történik a 21281 kódjelű pályázati kiírásnak megfelelően a naptári évnek arányosítva!

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást a jogosult ügyfelek :
5. § (1) Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás időkerete évi 36 000 óra, személyenként legfeljebb
évi 120 óra .
- (2) Az (1) bekezdés szerinti éves személyenkénti időkereten felül az állam
- a) a tanulói jogviszonnyal összefüggésben a gimnáziumban, szakközépiskolában, illetve szakiskolában tanulói jogviszonyban álló személy részére
tanévenként 120 óra ,
- b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben a felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló személy részére szemesz-terenként 60 óra ,
- c) a képzéssel összefüggésben a felnőttképzésben részt vevő személy részére képzésenként a képzés óraszáma 20 százalékának megfelelő mértékű térítésmentes
jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít .

5.1.2 A TÉRÍTÉSMENTES JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYENKÉNTI
ÓRAKERET NYILVÁNTARTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA:

-a tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce egy feladategységnyi idő, mely az általános (120 óra), valamint a személyenkénti időkereten felüli időből (pl: 60 óra) kerül levonásra a teljesített feladategységnyi időnek megfelelően.

-ha az igénybe vevőnek

a) az általános órakeretéből, vagy
b) tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal, illetve felnőttképzésben való
részvétellel összefüggésben történő igénybevétel esetén – az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből még rendelkezésre álló idő 10 óra, vagy az órakeret kimerült, erre a tolmácsszolgálat munkatársa a tolmácsolás megkezdése előtt írásban felhívja a figyelmét.

-ha az igénybe vevő

általános órakerete a tolmácsolási helyzet közben merül ki, és az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből még valamennyi idő rendelkezésre áll, választása szerint a tolmácsolást ezen órakeret terhére veheti igénybe.
Amennyiben a térítésmentes órakeretet felhasználta, a jelnyelvi tolmácsolás a továbbiakban térítés ellenében vehető igénybe.
Erről az igénybe vevőt legkésőbb az órakeret kimerülésekor tájékoztatni kell.

A térítési kötelezettség a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce
1.500.-Ft Áfa mentesen, a szolgáltatás által kiállított számla ellenében, melyet a szolgáltatás házipénztárába kell befizetni a tolmácsszolgáltatás végeztével.


5.1.3. TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ TOLMÁCSOLÁSI HELYZETEK, ESETEK:

- a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás:
- olyan helyek és alkalmak, ahol saját igényei, magánügyei miatt fordul meg az ügyfél: üzletek, utazási iroda, lakógyűlés, szülői értekezlet, óvodai nevelés, szolgáltatások igénybevétele, nagykövetség, légitársaság irodája, stb. (olyan országos szolgáltatók, melyeknek a szolgáltatásait mindenki szükségszerűen igénybe vesz) víz-, gáz-, áram, vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatók, bankok, pénzintézetek, biztosítók, MÁV, Volán, BKV, helyi tömegközlekedés.
- ügyfelek ingyenes és egyéni jogsegély szolgálati szolgáltatás igénybevétele
- az irodai esetek, amikor ügyintézés történik, illetve amikor nincs 3. fél jelen (pl: telefonon történő ügyintézés, tolmács, diszpécser, ügyintéző kommunikál az ügyféllel )
-sport és szabadidős tevékenységek (egyéni )
-egyházi események egyéni(istentisztelet, keresztelő, esküvő, temetés), más egyházi rendezvények (tábor, találkozó)
-jogosult ügyfelek egyéni rehabilitációs szolgáltatásban való részvétele során
-ügyvéd és egyéb közjegyzői eljárások, közjegyzői okirat készítése.

- közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal
összefüggésben végzett tolmácsolás:
-közoktatásban történő óvodai nevelés,iskolai nevelés és oktatás, középiskolai
oktatás, tanulói jogviszonnyal összefüggésben a gimnáziumban,
szakközépiskolában, illetve szakiskolában tanulói jogviszonnyal továbbá a
felsőfokú képzés során hallgatói jogviszonnyal összefüggésben álló személy részére –
esti vagy levelező képzésben egyaránt igényelhető a térítésmentes tolmács-
szolgáltatás. (vizsgáztatás során nem).
- felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás:

-mindenhol, ahol a jogosult ügyfél képzésen vesz részt: tanfolyamok (pl: KRESZ
stb.) továbbképzés ( szakmai továbbképzés) , szakképzés (pl: ECDL), átképzés,
- vizsgáztatás során nem, henem egyéb, nem a közoktatási rendszerbe tartozó
tanfolyamon vagy továbbképzésen amennyiben a jogosult ügyfél kéri (egyéni
megrendelés alapján)

- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás:
-kizárólag magánrendelésen, vagy magánklinikán

- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás:
-kizárólag nem akkreditált foglalkoztatónál történő tolmácsolás, amennyiben azt a
siket ügyfél kéri, valamint állásinterjú során.

- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás során:
-sportrendezvényen vagy kulturális rendezvényen történő (színház) egyéni részvétel
-üzleti vagy szakmai rendezvényen való egyéni részvétel

- média tolmácsolás során:
- televízió, rádió, film, interjúk kizárólag egyéni igény alapján6. Költségtérítéses tolmácsolási esetek:

A 2011. január 01.-én életbe lépett Jelnyelvi törvény alapján:

Amennyiben a tolmácsolást halló ügyfél vagy intézmény rendeli meg, illetve ha a kapcsolat létrejöttében a halló fél vagy az intézmény érdekelt haszonszerzés céljából. Továbbá azok a tolmácsolási esetek, amelyekben a halló félt vagy intézményt jogszabály kötelezi.

Jtv. 2 . § -e) közszolgáltatási tevékenység: a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenység, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, az ügyészség, a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység, valamint a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatás.
Jtv. 5. § (1) Ha a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevétele
a) a közigazgatási hatósági eljárás kivételével a Jtv. 2. § e) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenység, vagy
b) a felnottképzési tevékenység során szervezett vizsgák kivételével a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák során történik,
az egy feladategységre jutó díj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás díjazása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Jtv.10. § (3) Közszolgáltatási tevékenység esetén a jelnyelvi tolmácsolás költségét a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli.


6.1. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ELLENÉBEN VÉGEZHETŐ TOLMÁCSOLÁSI HELYZETEK, ESETEK:

- bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tol- mácsolás:

- államigazgatás (minden területi önkormányzat összes hivatala,
gyámügy,lakásügy családsegítő, okmányiroda stb.) jegyző társadalombiztosító, APEH, Nyugdíjbiztosító, Vámhivatal, stb. illetve feladatra szakosodott szerv), Szabálysértési ügy, közigazgatási hatósági eljárás

- büntetőeljárás, szabálysértési eljárás, polgári peres eljárás, munkaügyi
per, ügyészségi eljárás, rendőrségi eljárások és közigazgatási eljárás során történő tolmácsolás, ha a tolmácsot hivatalos szerv rendeli ki, a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló – a 42/2009.(IX.15) IRM sz. rendelet az irányadó

- közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói hallgatói,jogviszonnyal összefüggésben végzett tolmácsolás :

-szakmai vizsgáztatás szóbeli feleletnél illetve a felsőoktatásban történő szóbeli
vizsgáztatás során a 29/2002.OM rendelet alapján

- felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás :

- tanfolyamok, szakképzések, amennyiben a képzőintézmény rendeli meg (egy vagy egynél több kommunikációban akadályozott, hallássérült vagy siketvak személyek részére)

- egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás során:

- kórház, háziorvosi rendelő, rendelőintézet, szakorvosi ellátások


- foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás során:

- akkreditált, kiemelt és védett foglalkoztatónál, munkavégzéssel kapcsolatos tolmácsolások

- - a jogosult (hallássérült vagy siketvak személy) választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás során:
- (egy adott személynek (pl. Intézmény vezető) kérésére több eset is naponta, esetleg ragaszkodva egy-egy tolmácshoz)

- a jogosult(hallássérült vagy siketvak személy) önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás során:
- Lakodalom (éjszakai rendezvény)
- Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos továbbképzések
- Egyéb speciális esetek (pl.több napos egyéni vagy csoportos kirándulás, termékbemutatók, hétvégi vagy több napos rendezvények stb.)
Amennyiben a jogosult ügyfél a térítésmentes órakeretet felhasználta, a jelnyelvi tolmácsolás térítés ellenében vehető igénybe.

- nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
- konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezője a megrendelő)
- rendezvény (üzleti vagy szakmai rendezvény, a szervező a megrendelő )
- szabadidő, kulturális tevékenység (sportrendezvény vagy kulturális rendezvény ahol a szervező a megrendelő )
- színházi tolmácsolás (amennyiben siket csoport számára történik a megrendelés)
- egyházi tolmácsolás (egyházi eseményeken több siket résztvevő számára)

- média tolmácsolás:
- televízió, rádió, film, interjúk


6.2. Költségtérítés elszámolásának díja, módja és határideje:

- a tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett
15 perce egy feladategységnyi idő, melynek díja 1.500.-Ft/ 15 perc, azaz óránként 6.000.-Ft

- a feladategységnyi díjazástól eltérő díjazás is alkalmazható, egyéni szóbeli illetve
megállapodási szerződések alapján, melynek összege 4.500 - 6.000,- Ft között lehetséges.

- A tolmácsolás teljesítéséről minden esetben munkalapot állítunk ki, (ami egyben
pénzügyi alapbizonylat)melyet a szolgáltatás elvégzését követően a megrendelő
aláírásával igazol. A leigazolt munkalap alapján szolgáltatásunk készpénzfizetéses
vagy átutalásos számlát állít ki és rendelkezésre bocsájtja/megküldi azt kiegyenlítés
céljából a megrendelőnek. A számla kiegyenlítésére a megrendelőnek átutalással
30 nap, áll rendelkezésére, készpénz fizetés esetén azonnal ki kell egyenlítenie a
helyszínen vagy a szolgáltatás házipénztárban, melyet a szolgáltatást végző jelnyelvi
tolmács vagy a szakmai vezető vehet át.


6.2.a.) Az igazgatási és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó
közigazgatásihatósági eljárásokban közreműködő tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok
díjazásáról szóló, Igazgatási és rendészeti miniszter 42/2009.(IX.15) IRM
rendelete az irányadó: 6.000.Ft/ óra

- Rendőrség,Bíróság,Ügyészség,Katasztrófavédelem,Áldozatsegítő szolgálat stb.


6.2.b.) Tanulmányok folytatása esetén, figyelembe véve a 79/2006.(IV.05.) Kormányrendelet 18.§ d) pontját:

- Középiskola, felsőfokú intézmény,oktatás, egyéb tanfolyam és továbbképzések során közreműködő jelnyelvi tolmácsok óradíjazása történhet egyéni szóbeli illetve megállapodási szerződések alapján. (4.500-6000.Ft között)


6.2.c.) A 2011. január 01.-én életbelépett Jelnyelvi törvény alapján:

„Jtv. 10. §- (3) Közszolgáltatási tevékenység esetén a jelnyelvi tolmácsolás költségét tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli.

- Közfeladatot ellátó intézmények (Kormányhivatal, önkormányzatok ,APEH,MÁK, NYUFIG, családsegítők, nevelési tanácsadás,gyámügy stb.)
- Kórházak és egészségügyi intézmények ,egészségügyi ellátások (házi orvosi vizsgálat, gyermekszülés, szakvizsgálatok stb.)

Igazgatási és rendészeti miniszter 42/2009.(IX.15) IRM rendelete az irányadó: 6.000.Ft/ óra, amitől egyéni megállapodási szerződés alapján el lehet térni.


6.2.d.) A 2011. január 01.-én életbelépett Jelnyelvi törvény 7. §. alapján:

„ Jtv. 7.§. (4) Az e törvényben nem szabályozott esetekben a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe. „

- rendezvény, konferencia, média, színház, egyházi tolmácsolási területek esetén a térítési díjak megállapodás alapján is kerülhetnek elszámolásra,itt az irányadó nettó óradíj 4.500 - 6.000,- Ft között lehetnek, szintén egyéni szóbeli illetve megállapodási szerződések alapján.


6.2.e.) Egyéb esetek:

- Hallássérült ügyfeleink részére térítésköteles jelnyelvi szolgáltatás esetén, mely estekről a 2009. évi CXXV. Jtv. nem rendelkezik, a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra, az irányadó bruttó óradíj 4.500- 6.000,- Ft között lehetnek, szintén egyéni szóbeli, illetve megállapodási szerződések alapján 15 perces feladategységnyi időre levetítve.


6.2.f.) Utazási költség térítés

- A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat jelnyelvi tolmácsának, tolmácsolási helyszínre történő utazási költségeit (tömegközlekedés és/vagy saját gépkocsi használat, esetleges szállás) a megrendelőnek kell kifizetnie a jogszabályokban előírt módon előzetes egyeztetés és megállapodás alapján.

7. ÜGYFÉLFOGADÁSI ÉS KÉSZENLÉTI NYITVATARTÁSI IDŐ

7.1 NYITVA TARTÁS:
Hétfő – csütörtök 08:00 – 14:00
Péntek 08:00 – 12:00

7.2. ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő - csütörtök 08:00 – 14:00
Péntek 08:00 – 12:00

7.3. KÉSZENLÉTI IDŐ:


időszak

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

dátum1

dátum2

dátum3

dátum4

dátum5

dátum6

dátum7

14:00 - 08:00

x

x

x

x

-

00.00-24.00

00.00-24.00

12:00 - 00:00

-

-

-

-

x

-

-


7.4. KÉSZENLÉTI BEOSZTÁS

A szakmai vezető készíti el havonta a készenléti beosztást, és az ügyeletre beosztott jelnyelvi tolmácson keresztül érhető el készenléti időben a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás.

A tolmácsszolgálat éjjel-nappal, hétvégén, ünnepnapokon is hívható
sms- és 3 G (videó telefon) fogadására is alkalmas mobilszámon:


70/317-3409

A készenlétre beosztott kolléga minden esetben értesíti a szakmai vezetőt, mivel ő jogosult dönteni a kirendelt tolmács személyéről. Amennyiben a szakmai vezető nem elérhető, akkor a készenlétre beosztott személy dönt a munkát ellátó jelnyelvi tolmács személyéről. Amennyiben azonnali intézkedésre kényszerül a készenlétre beosztott jelnyelvi tolmács (pl. súlyos baleset, váratlan helyzetek…), akkor azt, köteles minden értesítés nélkül ellátni, azaz a tolmácsolási helyszínre haladéktalanul elindulni és elvégezni a tolmácsolási feladatot.

Készenléti időben csak sürgős eseteket tudunk ellátni!!!!

Baleset, sürgős orvosi vagy kórházi eset, tűzeset, haláleset,
katasztrófa helyzet, vészhelyzet, bűncselekmény.


8. A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉNEK
MÓDJA,MENETE


8.1. Jogosult ügyfelek egyéni megrendelése

Egyéni megrendelőnek tekintjük azon személyeket és hozzátartozóit vagy segítőik megrendeléseit, akik a jogosult ügyfél számára rendelnek jelnyelvi tolmácsot.

A megrendelés a teljesítés időpontját megelőzően legalább 3 nappal történhet:
- levélben – HJKE JTSZ 4024 Debrecen, Varga u. 8. – a levélben érkező megrendeléseknél figyelni kell arra, hogy a tolmácsolási eset napját megelőzően legalább 48 órával érkezzen meg a levél
- személyesen - az ügyfélfogadási időben az irodában
- vezetékes telefonon – nyitvatartási időben- nyitva tartáson túl üzenetrögzítő fogadja a megrendelést, melyre másnap munkakezdéskor tudunk válaszolni
- faxon – éjjel-nappal – a nyitvatartási időn túl érkező megrendeléseket a következő munkanapon tudjuk érvényessé nyilvánítani
- sms-en 06-70- 317-3409 – nyitvatartási időben
- mobiltelefonon, 06/70-317-3409 - nyitvatartási időben
- e-mailben – hajdu@jtsz.hu – fontos a hét végén, e-mailben érkező megrendeléseket a nyitvatartási időben tudjuk érvényessé nyilvánítani
- msn-en – debreceni.tolmacsszolgalat@vipmail.hu – csak ügyfélfogadási időben
- msn + webkamera – debreceni.tolmacsszolgalat@vipmail.hu – ügyfélfogadási időben
- skypon: debrecenitolmacsszolgalat
Sürgős esetben (közúti- és egyéb balesetek, életveszélyes helyzetek, vészhelyzet, mentők, rendőrség, tűzoltóság, kórház...) a szolgálatatás, a megrendeléstől számított 2 órán belül biztosít tolmácsot az ügyfél részére. Ezekben az esetekben a készenlétet ellátó munkatárs gondoskodik elérhető tolmács kirendeléséről, a megrendeléstől számított fél órán belül.
Egyéni megrendelés (jogosult ügyfél) esetén a megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadni, melyek munkalapon kerülnek rögzítésre:
- megrendelő neve, elérhetősége –( minden esetben kötelező megadni)
- az ellátandó ügyfél neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, esetleg e-mail és/vagy msn elérhetőség) – kötelező megadni
- tolmácsolás helyszíne – kötelező megadni
- tolmácsolás ideje (év, hónap, nap, tolmácsolás kezdete (óra, perc)) – kötelező megadni
- a jogosult ügyfélnek a megrendelés pillanatában nyilatkoznia kell, hogy az állam által számára biztosított térítésmentes tolmácsolási órakeretek közül melyikre kéri elszámolni a tolmácsolási esetet.
- Ezt rögzíteni kell a munkalapon.
- tolmácsolás időtartama (várhatóan mennyi ideig tart a tolmácsolás) – kötelező megadni
- tolmácsolás típusa, témája – kötelező megadni
- találkozás helye, ideje – kötelező megadni
- igényelt tolmács személye – nem kötelező megadni, de ha van ilyen személy,
ajánlott megadni.
A megrendelést a diszpécser az AVENNA nyilvántartó rendszerbe azonnal rögzíti, majd, válasz üzenetet küld 3 órán belül visszaigazolásként azon a csatornán, melyen a megrendelés érkezett/vagy amely csatornán kérik, a megrendelés adataival (pontos dátum, helyszín, találkozás hely megnevezésével, a kirendelt tolmács neve), valamint tájékoztatást ad a megrendelés lemondásának módjairól, a megrendelés adataiban történő változás bejelentési módjairól, és kötelezettségéről. Amennyiben a megrendelésben közölt adatok nem elegendőek vagy nem megfelelően értelmezhetőek, a tolmácsszolgálat további kérdéseket tehet fel azon a csatornán, melyen a megrendelés érkezett.
A tolmácskirendelés során a szabad tolmács választás jogát alapelvként kezeljük, igyekszünk minden esetben figyelembe venni. Amennyiben az ügyfél által választott jelnyelvi tolmács nem áll rendelkezésre (pl. szabadságon van vagy a kívánt időben már foglalt vagy a jelnyelvi tolmács nem alkalmas a feladat ellátására) a szakmai vezető jogosult dönteni a kirendelt tolmács személyéről, melyről tájékoztatja az ügyfelet. Ha a kirendelt tolmács személyét az ügyfél nem fogadja el, akkor egy másik időpontban van lehetőség kérni azt a tolmácsot, akihez ragaszkodik.

Váratlan vagy sürgős megrendelések esetén a tolmács(ok) személyéről a szakmai vezető jogosult dönteni, nincs lehetőség választani.

Az érkező megrendeléseket a diszpécser minden esetben egyezteti a szakmai vezetővel ezt követően a jelnyelvi tolmács munkatársakkal.

8.2. Intézményi megrendelők

Intézményi megrendelőnek tekintjük azokat a megrendelőket, akik ügyfeleik részére rendelnek jelnyelvi tolmácso(ka)t (térítéses tolmácsolási esetek). Egész napos, illetve több napos tolmácsolási feladat ellátása esetén a megrendelés a teljesítés időpontját megelőzően legalább egy héttel előbb történjen:

- levélben – HJKE - JTSZ 4024 Debrecen, Varga u. 8.sz.
- személyesen - az ügyfélfogadási időben az irodában (4024 Debrecen, Varga u. 8.sz.)
- vezetékes telefonon – nyitvatartási időben (52-785-910)
- faxon – éjjel-nappal (52-785-910) – a nyitvatartási időn túl érkező megrendeléseket a következő munkanapon tudjuk érvényessé nyilvánítani
- mobiltelefonon -06-70–317-3409
- e-mailben –vagy hajdu@jtsz.hu –címen, valamint
a nyitvatartási időn túl érkező e-mail megrendeléseket a következő munkanapon tudjuk érvényessé nyilvánítani és visszaigazolni.
- skype cím: debrecenitolmacsszolgalat

Intézményi megrendelés esetén a megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadni, melyek munkalapon kerülnek rögzítésre:

- megrendelő intézmény neve, elérhetősége,
- a kapcsolattartó neve, elérhetőségei
- az ellátandó hallássérült ügyfelek várható száma, hallásállapotuk (siket, nagyothalló, siketvak, halmozott fogyatékos, ill. többféle hallásállapot)
- tolmácsolás helyszíne (helység, utca név, házszám stb.)
- tolmácsolás ideje (év, hónap, nap, tolmácsolás kezdete (óra, perc))
- tolmácsolás időtartama (várhatóan mennyi ideig tart a tolmácsolás)
- tolmácsolás típusa, témája (milyen ügyben)
- kifizetés módja, számlázási címe, számlaszáma, számla postázási címe

Intézményi megrendelés esetén – ahol szükséges -, ott külön szerződéskötésre kerül sor, melyben az adott tolmácsolási feladatra vonatkozó fenti ismérveket,(lásd: Szolgáltatási Rend 6. pontja) térítési díjat, fizetési határidőt és egyéb, a tolmácsolási esettel kapcsolatos megállapodásokat rögzíteni kell.

Egyéb esetben a teljesítést követő 15 napon belül kerül kiszámlázásra, a fizetési mód megjelölésével (készpénzes vagy átutalásos teljesítés történik). Az intézmény a számlát 30 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Amennyiben az intézmény a számlát a fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki és azt az írásbeli fizetési felszólításra sem teljesíti, úgy követelésünket azonnali beszedés (inkasszó)benyújtásával,érvényesítjük..


9. A MEGRENDELÉSEK LEMONDÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

Megrendelést legalább 24 órával a tolmácsolás megkezdése előtt le kell mondani.
Hirtelen bekövetkező esemény esetén (baleset, betegség, stb.) a megrendelés lemondására legkésőbb a tolmácsolás megkezdése előtt 3 órával van lehetőség.

Amennyiben a megrendelő nem él a lemondással és a jelnyelvi tolmács megjelenik a megrendelt helyszínen, de szolgáltatásra nem kerül sor, ennek következtében a szolgáltatás meghiúsulásával felmerült költségek a megrendelőt terhelik, melyet köteles az alább leírtak szerint megfizetni.
Abban az esetben, ha az ügyfél a megadott időben nem jelenik meg a tolmácsolás helyszínén, a kirendelt jelnyelvi tolmács maximum 15 percig várakozik, ezt követően elhagyhatja a helyszínt. A jelnyelvi tolmács, a meghiúsult tolmácsolást jelenti a szakmai vezetőnek, valamint a diszpécsernek. A munkalapot a szakmai vezető leigazolja, majd a tényt a munkalapon rögzíti és ha szükséges alkalmazza a térítési kötelezettséget a megrendelő felé. /lásd. Szolgáltatási Rend 10. pont 1 bekezdése/

A megrendelés lemondásának igazolása, elmulasztása indokolatlan esetben pénzügyi szankciót von maga után.

Ezért a megrendelőnek (ügyfél), legkésőbb a tolmácsolási eset előtt 3 órával le kell mondania a megrendelést, ha ezt elmulasztotta, és hivatalosan ( idézés, betegség, közlekedési akadályok stb.) írásban nem tudja igazolni az okát, a Szolgáltatási Rend 10. pont 1 bekezdése alapján térítési díjat számlázunk ki a meghiúsult szolgáltatás miatt, ami, 15 napon belül az ügyfél (megrendelő) részére számlázásra kerül. A számlát az ügyfél (megrendelő), postai úton ajánlott küldeményként kapja meg, melyet a szolgáltatásban nyitvatartási idő alatt személyesen befizetheti bevételi pénztárbizonylat ellenében, illetve postai pénzesutalványon, vagy kérésére banki átutalással 15 naptári napon belül. A meghiúsult szolgáltatásról kérés esetén készpénzfizetési számlát is kiállítunk.


10. A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS–A MEGRENDELŐNEK FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ – MEGHIÚSULÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGRENDELÉS KÉSEDELMES LEMONDÁSÁRA


- Jogosult (hallássérült) ügyfél esetében 1.500.-Ft/ feladategységnyi idő, azaz 15 perc.

- Intézmények esetében a mindenkori óradíj, óránként (ami jelen esetben. 6.000.-Ft/ó)


A megrendelő minden esetben haladéktalanul köteles bejelenteni, ha a tolmácsolás adataiban (pl. helyszín-, időpont-, tolmácsolási típus-, téma- változás, stb.) változás történik. Ennek elmulasztása következtében felmerült félreértések és költségek viselése kizárólag a megrendelőt terhelik.


11 . A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁSSAL ÉS A JELNYELVI
TOLMÁCSOKKAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK, PANASZOK
BEFOGADÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDJE

A szolgálat működése felett a felügyeletet a HJK Egyesület elnöksége gyakorolja.
A panaszt a szolgálat elnökségének írásban kell benyújtani.
A szolgálathoz beérkezett panaszt az elnökség kivizsgálja, és a panasz alapján, a feleket is meghallgatja.

- A beérkezett panaszra írásban kell válaszolni, melynek tartalmaznia kell a foganatosított intézkedéseket. Amennyiben a panaszt benyújtó a válasszal nem ért egyet, az egyesület elnökétől kérhet eljárást, ebben az esetben ad hoc bizottságot kell felállítani – melynek tagjai közül legalább egynek más megyében dolgozó tolmácsnak, továbbá a JOSZ etikai bizottságának egy tagjának kell lennie, melynek feladata a panasz további kivizsgálása.

- A panaszokat, kivizsgáljuk, szükség esetén továbbítjuk a SINOSZ elnökének, a JOSZ etikai bizottsága ,valamint az MJP felé és a kivizsgálás, illetve az intézkedések eredményéről minden esetben írásban tájékoztatjuk.

12. A TOLMÁCSSZOLGÁLAT FENNTARTÓJÁNAK MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, VALAMINT A KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE.


Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs
Központ Közhasznú Egyesület
4030 Debrecen, Palóc u. 22


KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLY: SIMON ISTVÁNNÉ ELNÖK
E-MAIL: hajdu@jtsz.huvezetékes telefon/fax: 06-52-785-910
mobil: 06/70-317-3416


Debrecen, 2012. április 25.
……………………………………………….
………………………szakmai vezető

………………………………………………
Simon Istvánné HJKE-JTSZ Elnök